Transport av skaldjur

Direkt leverans av skaldjur är nu en möjlighet!

Det framgångsrika systemet i Europa banar nu vägen för öppnandet av en helt ny transportkorridor mellan alla större produktionsområden och butiker i storstäderna där skaldjur konsumeras, världen över.

Systemet gör det nu möjligt för vattenbruksproducenter från hela världen att få tillgång till globala marknader utan varken de traditionella produktdödlighetens tidsbegränsningar eller den betydande kostnaden för befintliga landvägs-och-luftburna transportsystem. Denna leveranskedjelösning lyckas genom att kombinera ett transportsystem med ett lagringssystem – vilket innebär att samma tankar och containrar kan användas genom hela leveranskedjan.

Tillgången på timfärska skaldjur i Paris, London och Bryssel – från hela världen – är en uppfödares dröm. Systemet åstadkommer just detta – behållare fyllda med mysslor, ostron och krabbor skickas direkt från deras avlägsna ursprung till stora urbana stadskärnor i centrala Europa.

Systemet innebär att när fångsten först laddats, så behövs det inte någon ytterligare återhantering och omlastning genom resterande del av leveranskedjan – vilket innebär pyrfärska produkt som hålls i deras naturliga biologiska miljö ända tills de når slutkund.

Här ett ett exempel på en leveranskedjan för musslor från Danmark till södra och centrala Europa:

 

  1. Musslor skördas på den danska Limfjorden – musslorna kommer att lastas direkt från fiskebåten till samlingsplatsen.
  2. Musslor rengörs och tankarna fylldes direkt efter dockning.
  3. Tankarna ställs sedan rakt in i den marina fraktbehållaren efter påfyllning. Behållarrörsystemet ansluts till dockningsstationen.
  4. Skaldjuren i de marina behållarna är konditionerade av dockningsstationen. Under denna konditioneringsperiod avlägsnas allt organiskt material från vattnet och skaldjuren kyls för att haman i dvala.
  5. Efter konditionering kan behållaren frigöras för transport, därefter drivs tankarna av behållarens inbyggda luftkompressorsystem. Containern kan nu transporteras i upp till 30 dagar med containerfartyg, tåg eller lastbil.
  6. Skaldjuren är i butik!