Båt och marin – Hur påverkar olika typer av båtar marinlivet

Båt och marin – Hur påverkar olika typer av båtar marinlivet?

Det är ingen hemlighet att båtar har stor inverkan på marinlivet. Det gäller allt ifrån olika typer av båtar till hur vi beter oss på havet. Läs vidare om: 

  • Segelbåt vs motorbåt påverkan marinlivet
  • Så stor skillnad gör solceller på en segelbåt
  • Så gör du båtlivet mer klimatsmart
  • Förstå problemet med avfall från fritidsbåtar
  • Så kan fiskebåtar påverka det marina

Segelbåt vs motorbåt – vilken båttyp har störst påverkan på marina livet?

Det har visat sig att både segelbåtar och motorbåtar påverkar marina livet men på olika sätt. Segelbåten har dock mindre påverkan eftersom den håller en lägre fart och saknar propeller. Det kan dock bli problem om du förklarar din båt på fel sätt, då du kan skada mikroorganismer som lever i havet.

Motorbåten kan orsaka skador med sina propeller mot flera marina djur och de släpper även ut föroreningar som bränsle och olja. Det är vanligt med bränsleläckage vilket kan orsaka stor skada på det marina, både på kort och lång sikt.

Det vill säga att en segelbåt har en midnre inverkan på det marina livet än en motorbåt. 

Materialet på segelbåtarna kan vara en miljöbov

Segelbåtar har även påverkan på marina livet via sitt segel då det ofta är tillverkat i bomullscanvas eller något liknande material. Det finns risk att det faller ner mikroplaster i havet i takt med att seglet slits, vilket bidrar till havsföroreningar.

Man kan alltså säga att segelbåten har mindre klimatpåverkan i jämförelse med motorbåtar, men båda båttyperna kan orsaka skada genom föroreningar.

Mer hållbart med solceller på segelbåt

En av de stora fördelarna med solcellskopplade båtar är att de använder sig av förnybar energi, och dess solpaneler kan ladda båtens batteri på ett klimatsmart sätt. Genom att integrera solceller kan segelbåtarna spendera mer tids ute på havs utan att behöva gå in på land och ladda motorn.

Dessutom har solceller inga utsläpp ute på havet, eftersom de produceras och kasseras på land. 

Solceller verkar också i det tysta så man behöver inte oroa sig för oljud som kan störa det marina ekosystemet. Det kan även kombineras med mindre vindkraftverk som skulle ge ännu mer förnybar energi.

Tips för att göra båtlivet mer klimatsmart

Det finns flera åtgärder man kan vidta för att göra båtlivet mer klimatsmart och en som ofta diskuteras är att byta till elmotorer eller en hybridversion. Man tittar även på att optimera skrovdesignen så båtarna kan bli mer bränslesnåla. Det är flera stora organisationer som är involverade i arbetet kring att göra båtlivet mer hållbart, inklusive WWF. Sjöfarten är fortsatt viktig, speciellt inom handeln där cirka 90 % av världens handelsvaror transporteras med båt. Det finns inget som tyder på att det kommer att ändras i framtiden utan varor kommer fortsatt att fraktas via haven.

Så tar man tag i problemet med avfall från fritidsbåtar

Ytterligare en utmaning för båtlivet är hur man ska ta hand om avfall från fritidsbåtar på ett hållbart sätt. Det är sedan 2015 förbjudet att tömma sin toatank ut i havet. Den får bara tömmas vid en så kallad toatömmningsstation som du hittar ute vid kusterna.

Båtvärlden arbetar även på att implementera ett omfattande avfallssystem där man kan hantera allt från avloppsvatten och farligt material till sopor. Exakt hur och när detta skulle implementeras är fortfarande oklart. Som båtägare har du också ett ansvar att utbilda dig i hållbart båtliv och inte släppa ut avfall eller skadliga ämnen direkt i havet.

Fiskebåtar kan även påverka det marina livet

Fiskebåtar kan verka harmlösa när man pratar båt och marin, men även dessa kan påverkas genom mindre hållbara fiskemetoder som skadar ekosystemen. Det finns även ett problem med övergiven fiskeutrustning som fångar fiskar och andra varelser. Det kan vara allt från havssköldpaddor till sjöfåglar som tar skada.