Nils Dahlström

Havsenergi

Havet är en viktig källa till liv på jorden och människan har sedan länge utnyttjat dess resurser, dels i form av mat såsom råa fiskar, dels i form av energi. I många fall är detta miljövänlig och relativt förnyelsebar energi. I denna artikel får du lära dig mer om hur vi tar del av den … Read More

Marianergraven – det djupaste havet

Såvitt vi vet är Marianergraven världens djupaste djuphavsgrav. Punkten längst från vattenytan är med 25 meters felmarginal 11 034 meter djup. För att sätta det måttet i perspektiv har det konstaterats att den är djupare än vad Mount Everest, världens högsta berg ovanför vattenytan, är högt.   Vad är en djuphavsgrav? Jorden är uppbyggd av … Read More

Dricker fiskar vatten?

Det korta svaret på den frågan är ”ja och nej”. Det långa svaret är lite mer komplicerat och för att förklara är det viktigt att först och främst tydliggöra distinktionen mellan sötvattens- och saltvattensfiskar.   Sötvatten och saltvatten Beroende på i vilken miljö fiskarterna lever har deras kroppar utvecklat olika sätt att ta upp och … Read More

Vad äter fiskar?

Vad en fisk äter beror på vilken typ av fisk det är. I denna artikel har de kategoriserats efter vilken typ av föda de intar. Rovfiskar En majoritet av fiskar är rovdjur och äter därför andra organismer, som plankton, anemoner, kräftdjur eller mindre fiskar. Några av de vanligaste fiskarna vi äter är rovfiskar, exempelvis lax, … Read More

Hur andas fiskar?

Det är stora skillnader mellan att andas i luft, som människor och de flesta andra däggdjur gör, och att andas under vatten. För att vara anpassade till vattenliv har fiskar därför ett andningssystem som markant skiljer sig från människors.   Att andas i vatten Vatten innehåller syre och även fiskar andas alltså denna gas. Skillnaden … Read More

Hur sover fiskar?

Människor behöver sova bland annat för att låta hjärnan vila från och bearbeta sinnesintryck, för att ge kroppen en chans att reglera hormoner och aktivera immunförsvaret, samt reparera celler. Majoriteten av alla djur sover av samma anledningar. Men hur fungerar det när fiskar sover? Faktum är att en del fiskar visar mindre tydliga tecken på … Read More