Hur andas fiskar?

Det är stora skillnader mellan att andas i luft, som människor och de flesta andra däggdjur gör, och att andas under vatten. För att vara anpassade till vattenliv har fiskar därför ett andningssystem som markant skiljer sig från människors.

 

Att andas i vatten

Vatten innehåller syre och även fiskar andas alltså denna gas. Skillnaden mellan luft och vatten är att luften innehåller betydligt mycket mer syre än vatten. För att hantera den mindre mängden syrgas i vattnet andas fiskar med gälar.

En gäl kan definieras som ett förgrenat andningsorgan som buktar ut från djurets kropp. Fiskar tar in andningsvatten genom munnen, vilket sedan passerar genom gälkammaren. Till skillnad från luften i människors lungor cirkulerar inte vattnet i gälkammaren för att sedan transporteras ut genom samma öppning. Istället finns hos fiskar separata ingångar och utgångar för andningsvattnet.

 

Kan fiskar få kallsupar?

En kallsup är när vatten hamnar i luftvägarna hos en art som andas luft. Eftersom fiskar andas vatten kan de därför inte få kallsupar. Detta är också anledningen till att fiskar i språklig mening inte kan drunkna.

Att drunkna innebär att luftandningssystemet inte tillförs tillräckligt med syre och därför inte kan tillgodose den luftandande kroppens behov. Däremot kan fiskar dö av att andas vatten som inte har tillräckligt hög syrehalt. Att fiskar dör av att befinna sig ovanför vattenytan beror bland annat på att tyngdkraften pressar ihop gälarna.

 

Lär dig mer om fiskar

För att lära dig mer om hur fiskar lever kan du läsa våra artiklar om hur fiskar sover, hur fiskar dricker vatten och hur fiskar äter.

Lämna en kommentar