Vad äter fiskar?

Vad en fisk äter beror på vilken typ av fisk det är. I denna artikel har de kategoriserats efter vilken typ av föda de intar.

Rovfiskar

En majoritet av fiskar är rovdjur och äter därför andra organismer, som plankton, anemoner, kräftdjur eller mindre fiskar. Några av de vanligaste fiskarna vi äter är rovfiskar, exempelvis lax, olika torskfiskar, sill samt gädda. Rovfiskar använder sig av någon av två huvudsakliga strategier för att finna föda.

  • Aktiv jakt

Aktiv jakt innebär att fisken söker upp sitt byte i syfte att attackera. Exempelvis hajar använder sig av denna metod. Det finns även olika typer av bottenlevande fiskar som letar upp och äter snäckor, insekter och andra bottenlevande djur. Särskilt för sötvattensfiskar är insekter en betydelsefull källa till föda.

  • Passiv jakt

Att istället placera sig på en strategiskt utvald plats och invänta sitt byte kan beskrivas som passiv jakt. Denna taktik är särskilt vanlig hos små rovdjursfiskar samt gäddor.

Beroende på i vilken livsfas fisken befinner sig kan den utgöra antingen föda eller rovdjur. Exempelvis kan gäddyngel utgöra föda för en abborre, medan vuxna gäddor kan jaga abborrar.

 

Växtätande fiskar

En del fiskar, exempelvis gräskarpen, äter vattenväxter. I Sverige har gräskarpen avsiktligt planterats ut för att förhindra överväxt i dammar och sjöar. Även en del akvariefiskar, som malar, äter växter och alger.

I jämförelse med rovfiskar kräver växtätande fiskar en relativt stor mängd föda för att växa och överleva. Detta beror på att energimängden i växter är låg i förhållande till rovfiskarnas födokällor.

Är du nyfiken och vill lära dig mer? Läs vidare om hur fiskar andas, sover och dricker vatten.

Lämna en kommentar