Dricker fiskar vatten?

Det korta svaret på den frågan är ”ja och nej”. Det långa svaret är lite mer komplicerat och för att förklara är det viktigt att först och främst tydliggöra distinktionen mellan sötvattens- och saltvattensfiskar.

 

Sötvatten och saltvatten

Beroende på i vilken miljö fiskarterna lever har deras kroppar utvecklat olika sätt att ta upp och reglera vattenmängden i deras kroppar. Floder, sjöar och vattendrag består generellt av sötvatten. Drygt 41 procent av alla fiskarter lever i sötvatten, trots att detta endast upptar 2,5 procent av allt vatten på jorden. Resterande arter lever i saltvatten.

 

Skillnader i upptag

Hos sötvattensfiskar tas konstant för mycket vatten upp via gälarna. Detta gör att fisken måste reglera upptaget av vatten genom att avge urin. Om detta regleringssystem inte fungerar riskerar fisken att inte bli uppsvälld och därmed spräcka vävnadernas celler, vilket leder till att fisken dör.

För saltvattensfiskar gäller i princip det omvända. I saltvatten är koncentrationen av salt i vattnet högre än i fiskarna som lever där. Saltvattensfiskar måste ha en lägre andel salt i sina kroppsvätskor än motsvarande andel i det omgivande vattnet, annars dör de. Saltvattensfiskar förlorar dock konstant vatten via gälar och hud, vilket gör att andelen salt i kroppsvätskorna ökar. Detta kan leda till att vävnadernas celler torkar ut och således får fisken att dö.

Sötvattens- och saltvattensfiskar har med andra ord motsatta risker vad gäller vattenupptag. För sötvattensfiskar är upptaget av vatten riskmomentet, medan det för saltvattensfiskar är förlusten av vatten som är problemet.

Mer information om fiskar och vad de äter, hur de andas och hur de sover kan du hitta i våra andra artiklar.

Lämna en kommentar